Velkommen
til
Kongeåens - TVrørinspektion aps


Vi har løst problemer i over 15 år.

Man kan ikke komme uden om det - rotter er en del af dyrelivet,
men de hører blot ikke hjemme i vore huse. Er de alligevel dukket
op er det næsten helt sikkert at husets kloaksystem er i uorden.

Hjælpen er ikke længere væk end telefonen

Kontakt: Tlf.: 75361704  -  : mailto:birgerh@murvaerk.dk

Slamsugning og TV-inspektion

 


banner